กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามืก

 

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก

       กล่าวไว้ว่า ไม่มีเครื่องจักรความร้อนใดๆในโลก  สามารถเปลี่ยนความร้อนทั้งหมดไปเป็นงานทางกลศาสตร์   หรือไม่มีเครื่องจักรใดที่มีประสิทธิภาพ  100  %    ในวีดีโอยังพูดถึงเอนโทรปีด้วย  คลิกครับ