ปั่นกระป๋องด้วยถุงพลาสติก


      อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  น้ำแข็ง  กระป๋องพลาสติกใส่น้ำผลไม้  และเกลือ  เขย่าเข้าด้วยกัน และวัดอุณหภูมิ คลิกครับ