กรงขังฟาราเดย์ (Tesla-cage-of-death)


     ทดลองฟ้าผ่า โดยคนเข้าไปอยู่ในกรงขัง คลิกครับ