อินเตอร์เน็ต


 

อินเตอร์เน็ต

      เครือข่ายการสื่อสารแบบนี้ ลอกเลียนแบบมาจากการวิ่งของหนูออกจากเขาวงกต  ครั้งแรกมันยังไม่รู้จักสถานที่ จึงออกได้ช้า  แต่ครั้งต่อไปจะเร็วขึ้น  การสื่อสารที่เรียนรู้ด้วยตนเองได้นี้  ภายหลังถูกเรียกว่า อินเตอร์เน็ต  คลิกครับ