ต้มกับทอดพร้อมกัน


   ทอดไข่ดาวกับต้มยำในเวลาเดียวกันได้  โดยใช้เตาเพียงเตาเดียว  เพื่อประหยัดพลังงาน และช่วยโลกร้อนด้วย  คลิกครับ