ตัดขวดด้วยเชือก


   การทดลองสุดแสนอันตราย  ใช้เชือกเผาไฟตัดขวด  ขั้นตอนการตัดต้องระมัดระวังยิ่ง  อย่างไรก็ตาม เด็กๆสามารถทำได้ แต่..... คลิกครับ