ยูเรเนียม (Uranium)


    ลักษณะ คุณสมบัติ  เค้กเหลือง    กระสุนหัวยูเรเนียม  เหมืองยูเรเนียม  การจัดหาเชื้อเพลิงยูเรเนียม  กากกัมมันตรังสี  หลักการจัดการกากกัมมันตรังสี  การต้มระเหย  กากตะกอนเข้มข้น  เทคนิคการดูดจับ  การเก็บรักษา  และยูเรเนียมกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น คลิกค่ะ