บทที่ 7/11 หน่วยระบบ ( System Unit)


    ดิสเก็ตแบบดั้งเดิม  และแบบสมัยใหม่  ฮาร์ดดิสก์  สิ่งที่อาจทำให้หัวอ่านเขียนขัดข้อง  CD  และ  DVD  หน่วยความจำแฟลช  เทปแม่เหล็ก  คลิกค่ะ