บทที่ 6/11 การรับเข้าและส่งออกข้อมูล (Input and output)


    อุปกรณ์รับเข้า เช่า คีย์บอร์ด  อุปกรณ์ชี้  สแกนเนอร์  และอื่นๆ  อุปกรณ์ส่งออก เช่น จอภาพ  เครื่องพิมพ์  เป็นต้น  อินเตอร์เน็ตเทเลโฟน  เทอร์มินัล คลิกค่ะ