อายุถ้ำ

    ปัญหาอย่างหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจของนักธรณีวิทยามากก็คือ  เราจะวัดอายุของถ้ำได้อย่างไร  คลิกครับ เอกสาร PDF