การถ่ายภาพแบบเกอร์เลี่ยน (Kirlian Photography)

การถ่ายภาพเกอร์เลี่ยน

         การถ่ายภาพแบบเกอร์เลี่ยน (Kirlian Photography) ในกรณีที่จะกล่าวถึงนี้จะมองการถ่ายภาพแบบนี้ในลักษณะของพลาสมา (Plasma Photography) ซึ่งการเกิดภาพแฝง (Latent Image) ในชั้นไวแสง (Photosensitive Layer) จะเกิดโดยแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากวัตถุที่ถูกกระตุ้น (Primary Radiation) และโดยการตกลงสู่ชั้นไวแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากวัตถุที่ถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (Charged Particles) จากวัตถุ (Secondary Radiation) ลักษณะของโครงสร้างและสีของภาพที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับสัญญาณไฟฟ้าที่กระตุ้น (Electric Excitation Pulse) ในกรณีของ Primary Radiation พิสูจน์ด้วยการวัดสเปคตรัมของแสงขาว ส่วนในกรณีของ Secondary Radiation จะใช้การคำนวณระยะทางที่อิออนจะสามารถผ่านได้ในอากาศและในฟิล์ม


Kirlian Photographs


kirlian01.jpg

kirlian02.jpg

kirlian03.jpg

kirlian04.jpg

kirlian05.jpg

kirlian06.jpg

kirlian07.jpg

kirlian08.jpg

เพิ่มเติม คลิกค่ะ