พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย สิงห์โต ปุกหุต รวบรวมและเรียบเรียง

หนังสือเก่า

พระบิดาวิทยาศาสตรไทย

สิงห์โต ปุกหุต รวบรวมและเรียบเรียง

 

ก่อนทรงผนวช 11
ขณะทรงผนวช 15
บำบัดทุกข์บำรุงสุข 21
ขุดคลอง สร้างป้อม 25
ทรงปกป้องให้สยามรักษาอิสรภาพไว้ได้ 33
การตั้งโรงพิมพ์ 43
ทรงเจ้าเข้าผี 48
เหรียญกษาปณ์ 55
ดาวหาง 63
สุริยุปราคาที่หว้ากอ 67
คำชี้แจงของผู้เรียบเรียง 86

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87