เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย


เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

สารบัญ


1.
เครื่องปฏิกรณ์ในประเทศไทย  2


2.
Beam room 3


3.
ความหมายของเครื่องปฏิกรณ์  4


4.
Reactor pool  5


5.
ประตูกั้นน้ำ  6


6.
Reactor core 7


7.
แท่งควบคุม 9


8.
การควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่  10


9.
Neutron source  11


10.
ปปว-1/1 14


11.
ความปลอดภัย 16


หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16