น้ำขึ้นน้ำลง


กด Play

ตอบคำถามต่อไปนี้

  • น้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากอะไร
  • ช่วงใดที่น้ำขึ้นมากที่สุด
  • High Tides คืออะไร  และ Low Tides  คืออะไร