คำถามเรื่องโลหะ
ถาม 
    เหล็กน้ำพี้ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ต่างจากเหล็กทั่วไปอย่างไร ?
ตอบ
       เหล็กกล้าคาร์บอนมากกว่า 1 ชนิด (คาร์บอนต่ำ คาร์บอนปานกลางหรือคาร์บอนสูง) ที่มีโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลต่างกัน ถูกนำมาทุบตีให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้มีความแข็งแรงกว่าเหล็กกล้าชนิดที่มีโครงสร้างจุลภาคชนิดเดียว โดยหลักการสามารถอธิบายถึงการมีโครงสร้างจุลภาคมากกว่า 1 ชนิดและมีความแข็งแรงมากขึ้น เช่นเดียวกับการมีวัสดุเสริมแรง ได้แก่การมีเหล็กเส้นผูกอยู่ภายในแท่งคอนกรีตช่วยให้แท่งคอนกรีตแข็งแรงขึ้น หรือเรียกว่าหลักการของการทำวัสดุผสม (composite materials) เป็นต้น
ถาม 
    เหล็กบริสุทธิ์ นิยมมาใช้ทำอะไร คุณสมบัติเป็นอย่างไร ?
ตอบ
       ไม่นิยมนำเหล็กบริสุทธิ์ไปทำอะไร เนื่องจากกระบวนการทำเหล็กให้บริสุทธิ์มีความสิ้นเปลืองมาก (กระบวนการสกัดแยกโลหะที่ซับซ้อน) และสมบัติต่าง ๆ ที่ได้จะเหล็กบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน จึงไม่คุ้มที่จะผลิตขึ้นมาใช้ เหล็กบริสุทธิ์จะมีสมบัติใกล้เคียงเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำสำหรับการขึ้นรูปที่อัตราการขึ้นรูปสูง เช่น ชามหรือกะละมังที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน การมีคาร์บอนต่ำทำให้เหล็กนิ่ม สามารถขึ้นรูปได้มาก
ถาม 
    โลหะส่วนใหญ่จะนำไฟฟ้า ไม่ทราบว่า มีโลหะชนิดใดบ้างที่ไม่นำไฟฟ้า ?
ตอบ
       โลหะทุกชนิดสามารถนำไฟฟ้าได้ที่สภาพปรกติเนื่องจากมีอิเลคตรอนอิสระ แต่ความสามารถนำไฟฟ้าจะต่ำลงเมื่อโลหะอยู่ในสภาวะหรืออุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
ถาม 
    เหล็กมักจะขึ้นสนิมและผุกร่อน ทำอย่างไรจะป้องกันได้ ?
ตอบ
       โลหะหลายชนิด โดยเฉพาะเหล็กในสภาวะที่เสถียรที่สุดจะอยู่ในรูปโลหะออกไซด์ ซึ่งเป็นสภาพของสินแร่ที่พบก่อนนำมาสกัดเปลี่ยนสภาพนั่นเอง การที่โลหะเกิดการผุกร่อนหรือกัดกร่อนก็คือ กระบวนการที่โลหะพยายามเปลี่ยนสภาพตัวเองให้กลับไปอยู่ในรูปของโลหะออกไซด์ซึ่งมีความเสถียรมากที่สุด โดยมีบรรยากาศแวดล้อมและความชื้นเป็นตัวกระตุ้น การป้องกันสามารถทำได้ด้วยการปกปิดผิวเหล็กด้วยโลหะชนิดอื่นที่มีการป้องกันตังเองจากบรรยากาศแวดล้อมได้ดี เช่น สังกะสี อะลูมิเนียมหรือโครเมียม เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดและนิยมทำกันในปัจจุบัน อีกวิธีการที่นิยมทำให้การป้องกันการกัดกร่อนในระบบท่อปิโตรเคมีภัณฑ์คือการใช้โลหะชนิดอื่นติดกับผิวเหล็กเพื่อรักษาสมดุลทางไฟฟ้า ไม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุกับสิ่งแวดล้อมและการกัดกร่อนได้ วิธีการนี้เรียกกันว่าแคโทดิกโพรเทคชั่น (cathodic protection) หรือการใช้แซคริฟิเชี่ยลอาโนด (sacrificial anode)
 
ถาม 
    คำว่า "ทองสัมฤทธิ์หรือบรอนซ์ (bronze)" ประกอบด้วยโลหะอะไรบ้าง ?
ตอบ
       ทองสัมฤทธิ์ เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่น โดยมีทองแดงเป็นโลหะหลักประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ อีก 30 เปอร์เซ็นต์เป็น โลหะทอง เงิน เหล็ก ดีบุก ตะกั่ว และปรอท โดยในบางครั้งอาจมีการเติมสังกะสีลงไปด้วย ในปริมาณไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้น้ำโลหะไหลดี อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เทลงแบบ