การบวกเวกเตอร์ ในระบบ 3 มิติ

การทดลองเสมือน

: คุณจะบวกเวกเตอร์อย่างไร..ระหว่างA และ B

C = A + B = B + A

วิธีใช้:

1. เมาส์คลิกขวา บนบริเวณใดๆแล้วจะได้A

แล้วคลิกอีกครั้งเป็นเวกเตอร์B จะได้เวกเตอร์สีแดงเป็นผลลัพธ์

คลิกเข้าไปทดลองครับ