ภาพลวงตา กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
 

สารบัญ หน้า


ภาพลวงตา กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1


1. สาเหตุของการเกิดภาพลวงตา 2


2. ภาพลวงตาทั่วไป 25


3. สิ่งลวงตาในธรรมชาติ 28


3.1 สิ่งลวงตาที่มนุษย์สร้างขึ้น ระดับต้น


3.2 สิ่งลวงตาที่มนุษย์สร้างขึ้น ระดับที่สูงขึ้น


4. สิ่งลวงตา ในชีวิตประจำวัน


5. ภาพลวงตาที่เกิดจากสถานที่


6. แหล่งกำเนิดภาพลวงตาและสิ่งลวงตาที่สำคัญ


- แบบทดสอบ


7. การนำภาพลวงตามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์


7.1 ออกแบบเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่


7.2 ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร


7.3 ใช้ในการพรางตัวของคนหรือสัตว์


- แบบทดสอบ 65 8. ความรู้สึกลวง


8.1 ความรู้สึกลวงเกี่ยวกับอุณหภูมิ


8.2 ความรู้สึกลวง เกี่ยวกับความเร็ว


9. ปฏิบัติการลวงโลกเป็นเรื่องจริงหรือไม่


10. สรุปคำนำ


        หนังสือเรื่อง   ภาพลวงตากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉลาดสุดๆเล่มนี้      เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาต่อจากหนังสือ เรื่องภาพลวงตากับสิ่งลวงในชีวิตประจำวัน ที่วางจำหน่ายก่อนหน้านี้ (พิมพ์สี) แต่เล่มนี้ พิมพ์ ขาว  -  ดำ เพื่อให้ราคาจำหน่ายต่ำลง      เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงสาเหตุของการเกิดภาพลวงตา   ประโยชน์ของภาพลวงตา  อะพอลโล11 เป็นปฏิบัติการลวงโลกจริงอย่างที่มีการกล่าวหาหรือไม่            นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ    ที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึง เช่น  กล้องถ่ายทะลุเสื้อผ้า       

       (ที่มีการห้ามจำหน่าย และห้ามนำเข้าไปในสถานที่ประกวดนางงาม)  เตาที่ไม่ร้อนแต่ทำให้อาหารสุกได้     (ที่มีใช้ในร้านสุกี้ชื่อดัง)    กังหันที่หมุนได้เมื่อได้รับแสง คอนกรีตโปร่งแสง   การยืดของเวลา  จึงหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้ความรู้จากหนังสือนี้ไม่มากก็น้อย  หรือถ้าท่านเป็นผู้ปกครองจะซื้อไปให้บุตร หลานของท่าน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็น่าจะมีประโยชน์

        หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้หนังสือนี้สมบูรณ์ขึ้นผู้เรียบเรียงขอน้อมรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง   แนะนำได้ที่ โทร  085-8086712  หรือ 02-5493745

                                        ด้วยความปรารถนาดี

                                                                          จาก  สุชาติ  สุภาพ

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

ที่เหลือหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป