ปฏิบัิติการกู้เรือดำน้ำนิวเคลียร์เคิร์ก 3/4

     นักวิทยาศาสตร์ชาวนอร์เวย์ได้ยินเสียงการระเบิดของเรือถึง ครั้งจากระยะไกล    การพิสูจน์ในภายหลังพบว่า   ตอร์ปิโดระเบิดขึ้นจากความร้อน 

     การยึดสายเคเิบิลต้องเจาะรูบนตัวเรือดำน้ำ ตัดส่วนหัวของเรือออก   เตรียมยึดสายเคเบิล  รีบเร่งแข่งกับเวลา  มีคนสงสัยและวิจารณ์ว่า รัสเซียรีบเร่งตัดหัวเรือ เพราะจะทำลายหลักฐานการระเบิดครั้งนี้ ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้