ความก้าวหน้าในการผลิตกระดูกสังเคราะห์ในประเทศฝรั่งเศส
ความก้าวหน้าในการผลิตกระดูกสังเคราะห์ในประเทศฝรั่งเศส

         ภาวะความผิดปกติของกระดูกหลายอย่างมีผลทำให้เกิดความเปราะบางของกระดูก ซึ่งนับวันจะพบมากขึ้นในแถบประเทศอุตสาหกรรม สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอายุเฉลี่ยของประชากรและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่พบมากขึ้น การรักษาภาวะเหล่านี้ซึ่งแต่เดิมใช้อวัยวะเทียม การปลูกถ่ายกระดูก หรือการอุดช่องว่างในกระดูกกำลังจะแปรเปลี่ยนไปสู่การใช้วัสดุทางชีวภาพมากขึ้น         

          การปลูกถ่ายกระดูกนับเป็นวิธีที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสและการปฏิเสธจากร่างกายผู้รับ ยิ่งไปกว่านั้นการจะนำกระดูกจากตำแหน่งอื่นในร่างกายของผู้ป่วยเองมาเชื่อมต่อตรงบริเวณที่เป็นโรคนั้น ยังทำได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถหากระดูกที่เหมาะสมที่จะมาใช้ได้ นอกจากนี้แล้ววิธีการนี้ยังสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยอีกด้วย ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้การใช้วัสดุทางชีวภาพเป็นที่สนใจในวงการแพทย์มากขึ้น

ข้อมูลจาก สำนักข่าวเทคโนโลยีฝรั่งเศส