ทรานซิสเตอร์เปล่งแสง

     หัวข้อเรื่องข้างบนไม่ได้เขียนผิดหรืออ่านผิดแต่อย่างใดครับ และเรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายถึงไดโอดเปล่งแสงหรือแอลอีดีอย่างที่เรารู้จักคุ้นเคยกันในวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน คำว่า ทรานซิสเตอร์เปล่งแสง เขาเรียกอย่างย่อว่า แอลอีที (Light Emitting Transistor; LET) เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่งมีการรายงานผลการประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรก ในวารสาร Applied Physics Letters ฉบับวันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 โดยคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกา

     แอลอีทีเป็นอุปกรณ์ลูกผสมระหว่างไดโอดเปล่งแสงกับทรานซิสเตอร์ กล่าวคือมีทำงานเหมือนกับทรานซิสเตอร์ทุกประการเว้นแต่ขณะทำงานจะมีการเปล่งแสงในย่านอินฟราเรดออกมาด้วย (ดูภาพประกอบ)

ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์แอลอีทีดังกล่าวนี้ จะทำให้การแบบวงจรรวมหรือไอซี ที่มีการผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่างสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาณคลื่นแสงในย่านความถี่ใต้แดงหรืออินฟราเรดทำได้ง่ายขึ้น ขนาดรูปร่างของอุปกรณ์จะกะทัดรัดกว่าเดิม รวมทั้งการทำงานของไอซีก็จะเร็วขึ้นด้วยครับ.

[ ภาพและข่าวจาก: Physics News Update ]