อัลเฟรด โนเบล Alfred Nobel ผู้ค้นพบไดนาไมต์
 

อัลเฟรด โนเบล

Alfred Nobel
   ผู้ค้นพบไดนาไมต์

สารบัญ


1. 
ช่วงเวลายากลำบาก  6


2.  
เดินทางสู่รัสเซีย  14


3. 
ไนโตรกลีเซอรีน  20


4. 
แรงระเบิดที่พลิกผัน   29


5. 
ความไม่สิ้นหวัง   34


6. 
การทำงานบนความเดียวดาย  40


7. 
เก็บตัวอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์   48


8. 
มรสุมชีวิต   54


9. 
รางวัลโนเบล  รางวัลแห่งความมุ่งมั่น   61

 


หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65