เชื้อเพลิงนิวเคลียร์

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
 

สารบัญ


1. 
ยูเรเนียม หน้า 2


2. 
วัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หน้า 4


3. 
การสกัด  หน้า 6


4. 
มัดเชื้อเพลิง  หน้า 8


5. 
การผลิตพลังงาน หน้า 11


6. 
การแตกตัว (Fission) หน้า 13


7. 
การนำเชื้อเพลิงใช้แล้วมาสกัด  หน้า 15
หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17