สนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์

สนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ