ประจุไฟฟ้าถูกกักไว้ในสนามแม่เหล็กรูปทอรอยด์

ประจุไฟฟ้าถูกกักไว้ในสนามแม่เหล็กรูปทอรอยด์

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ