สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก การอินทิเกรตวงลวดที่นำกระแส

สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก การอินทิเกรตวงลวดที่นำกระแส

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ