กฎของมือขวา ครอสเวกเตอร์ 2

กฎของมือขวา  ครอสเวกเตอร์ 2

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ