สรุปสูตร ฟิสิกส์ ม.ปลาย 4-5-6 โดยฝ่ายวิชาการ พีบีซี

สรุปสูตร


ฟิสิกส์ ม.ปลาย 
4-5-6


โดยฝ่ายวิชาการ  พีบีซี


ความรู้พื้นฐาน  
5-9


  - 
ความไม่แน่นอนในการวัด  7


  - 
คำอุปสรรค  8


กลศาสตร์ 
9-22


  - 
มวลและกฎการเคลื่อนที่  12


  - 
สูตรของแรงเสียดทาน  13


  - 
สภาพสมดุล  15


  - 
งานและพลังงาน  17


  - 
โมเมนตัม  20


การเคลื่อนที่แบบต่างๆ  
22-31


  -  
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม  24


  - 
การเคลื่อนที่แบบหมุน  28


คลื่น เสียง  แสง 
31-43


  - 
การแทรกสอด  32


  - 
เสียง  35


  - 
คลื่นกระแทก  39


  - 
สมบัติของแสงเชิงกายภาพ  42


ไฟฟ้า แม่เหล็ก  และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
43-71


  - 
พลังงานศักย์ไฟฟ้า  45


  - 
ความต้านทานไฟฟ้า  48


  - 
Kirchhoff's Rules  53


  - 
แม่เหล็กไฟฟ้า  55


  - 
โวลต์มิเตอร์  60


  -
หม้อแปลงไฟฟ้า  62


ความร้อน  ก๊าซ  และทฤษฎีจลน์ 
67


  - 
พลังงานจลน์ของก๊าซ  69


สมบัติของสสาร 
72-86


  - 
กฏของปาสคาล  73


  - 
สมการความต่อเนื่อง  75


ฟิสิกส์อะตอม 
77


  - 
รังสีเอกซ์  77


  - 
อัตราการสลายตัว  84

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86