รัฐบุรุษของประเทศไทย


       เป็นเรื่องราวชีวประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของประเทศไทยที่ได้สร้างคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยของเราผลงานของท่านแต่ละคนล้วนแล้วแต่นำความเจริญ เทคโนโลยี ใหม่ๆซึ่งพวกเราอนุชนรุ่นหลังได้สำนึกในบุญคุณของท่านเหล่านี้ไม่มีวันลืม

1.พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

2.พระยาอนุมานราชธน

3.ป๋วย อึ้งภากรณ์

4.ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี

5.ครูประทีป อึ้งทรงธรรม