วันสำคัญต่างทางนิวเคลียร์

รังสีเอกซ์
ใน1896 Wilhelm Roentgen นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ประกาศการค้นพบรังสีเอกซ์ เขาได้ส่งสำเนาของต้นฉบับ และภาพถ่ายรังสีเอกซ์จำนวนหนึ่ง ไปให้แก่เพื่อนๆ และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงหลายคน รวมทั้ง Lord Kelvin ที่ Glasgow และ Henre Poincare ที่กรุงปารีส สี่วันต่อมา ในวันที่ 5 มกราคม 1896 หนังสือพิมพ์ Die Presse ได้ตีพิมพ์ข่าวนี้ในหน้าแรก โดยมีบทความที่บรรยายถึงการค้นพบ และได้นำเสนอถึงการนำรังสีชนิดใหม่นี้ ไปใช้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ วันต่อมา the London Standard ได้ส่งข่าวนี้ไปยังประเทศอื่นทั่วโลก โดยบรรยายในตอนต้นว่า เป็น แสงที่ใช้ในการถ่ายภาพที่สามารถส่องทะลุไม้ เนื้อหนัง เสื้อผ้า และทุกส่วนของร่างกาย 

คลิกค่ะ