สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทัชมาฮาล เป็นอนุสาวรีย์แห่งความรัก สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1631 - 1648 รวมเวลาก่อสร้าง 17 ปี ใช้เวลาตกแต่ง 5 ปี รวมเวลาทั้งหมด 22 ปี ใช้งบประมาณในการสร้าง 30 ล้านรูปี คนงาน 20,000 คน  คลิกค่ะ