ตารางธาตุกับ เมนดาลีฟ

วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ 

       ยุคเริ่มแรกจนถึงเมนดาลีฟ นักวิทยาศาสตร์เริ่มสังเกตุความคล้ายคลึงกันทางสมบัติเคมีและสมบัติกายภาพของธาตุเป็นกลุ่มๆ และนำมาจัดเป็นตาราง ก่อนที่จะรู้จักเทอมต่างๆ เช่น พลังงานไอออไนเซชัน หรือแม้แต่ก่อนจะพบอิเล็กตรอนด้วย ผู้ที่น่าจะถือได้ว่าเป็นคนแรกที่พยายามจัดกลุ่มของธาตุที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันในรูปของการจัดตารางธาตุ  คลิกค่ะ