ศาสนาเต๋า

  • ศาสนาเต๋า เป็นศาสนาระดับชาติ สังคมจีนโบราณ

  • ลักษณะ ของศาสนาของจีนโบราณใขนั้นแรกไม่ มีนักชวบมีแต่เจ้าหน้าที่สำหรับพิธีการ ของหลวง ทำหน้าที่เซ่นสรวงบูชาสังเวยฟ้าดิน เ

  • พราะฉะนั้นคำสอนศาสนาของจีนจึงมีลักษณะ เป็นเรื่องของนักปราชญ์หรือปรัชญาเมธี   คลิกค่ะ