เครื่องปิ้งขนมปัง
           ในบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้านซึ่งทำหน้าที่อุ่นและประกอบอาหารโดยอาศัยการแผ่รังสีความร้อน  เช่น  เครื่องปิ้งขนมปัง  เตาอบ  หรือเครื่องย่างเนื้อไฟฟ้านั้น  เครื่องปิ้งขนมปังเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เรารู้จักคุ้นเคยมากที่สุด  เครื่องปิ้งขนมปังบางแบบมีมอเตอร์ขับเคลื่อนหิ้งรอบรับแผ่นขนมปังให้ค่อย ๆ เคลื่อนที่ลงมาได้โดยอัตโนมัติ  แต่ในเครื่องปิ้งขนมปังบางชนิดจะใช้สปริงสวมอยู่ภายในกระบอก  เรียกว่า  ชุดสปริงดีดกลับ เพื่อทำหน้าที่ดีดกรอบของหิ้งรองรับกลับขึ้นมา  และบางชนิดอาจจะใช้สปริงซึ่งอยู่ข้างใต้ของแผงหน้าเป็นตัวดึงกรอบของหิ้งรองรับขึ้นมาก็ได้

            ส่วนประกอบภายในของเครื่องปิ้งขนมปังซึ่งผลิตออกกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ทศวรรษที่ 1960  จะมีลักษณะที่ถูกเชื่อมหรือย้ำไว้ด้วยหมุดให้ติดอยู่กับที่และไม่สามารถจะถอดประกอบได้โดยง่ายด้วยช่างสมัครเล่น แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งในการนี้  ควรจะต้องปลดปลั๊กสายไฟฟ้าออกเสียก่อนแม้แต่งานพื้น ๆ เช่น การเทเศษขนมปังออกจากถาดรองรับก็ตาม  ทั้งนี้เพราะความพลั้งเผอเรอเพียงแต่กดนิ้วลงบนด้ามกดก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ไส้ทำความร้อน  อันเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายจากการเกิดไหม้พองหรือไฟฟ้าช็อตได้

คลิกค่ะ