เครื่องตัดแต่งต้นไม้ไฟฟ้า
           เครื่องตัดแต่งต้นไม้ไฟฟ้าเป็นเครื่องช่วยผ่อนแรงแทนกรรไกรตัดต้นไม้  มีน้ำหนักเบาใช้ไฟฟ้าบ้านธรรมดา  แหล่งกำเนิดกำลังของเครื่องนี้คือมอเตอร์ไฟฟ้ารอบสูงซึ่งหมุนด้วยความเร็ว 18,000 รอบต่อวินาที  กำลังงานซึ่งเกิดจากความเร็วสูงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นกำลังชักกลับไปกลับมาที่ช้าลงแต่แรงขึ้นโดยเฟืองต่าง ๆ เครื่องตัดแต่งต้นไม้ในภาพมีใบมีดซี่ 2 ใบ ใบหนึ่งติดแน่น  ส่วนอีกใบหนึ่งเป็นใบที่คมมากและเลื่อนไปมาได้  สามารถตัดได้ถึง 3,600  ครั้งในหนึ่งนาที           

 

คลิกค่ะ