ประเพณีลอยกระทง

เทศกาล ลอยกระทง

     

    ลอยกระทง หมายถึง ชื่อพิธีอย่างหนึ่ง ตรงกับคืนวันเพ็ญ เดือน 12 มีการ จุดธูป เทียน ปักบนสิ่งที่ไม่จมน้ำ ประดิษฐ์เป็นรูปต่าง ๆ เช่น กระทงเรือ แพ ดอกบัว แล้วนำไป ปล่อยลง ให้ลอยไปตามลำน้ำ ตามประวัติความเป็นมา ประเพณีการลอยกระทง เป็น ประเพณีเก่าแก่ อย่างหนึ่ง ของไทย ซึ่งรับวัฒนธรรม ประเพณี มาจาก อินเดียเป็นส่วนใหญ่ อีกส่วนหนึ่ง เชื่อว่า ลอยกระทง เพื่อบูชา พระจุฬามณี บนสวรรค์ อีกส่วนหนึ่ง เป็นการบูชาพระพุทธบาท ที่แม่น้ำนัมมทาน  คลิกค่ะ