กลไกแบบใด ที่ทำให้แผ่นเหยียบของบันไดเลื่อนอยู่ในแนวราบได้ตลอดกันนะ ?

คลิกค่ะ