สารที่ประดิษฐ์ขึ้นให้ลื่นดุจผิวน้ำแข็ง

        สารกันติด ซึ่งใช้ฉาบผิวภายในของเครื่องครัวสมัยใหม่นั้น  นับเป็นสารซึ่งมีความลื่นที่สุดเท่าที่มนุษย์จะผลิตขึ้นมาได้โดยอาศัยเทคโนโลยี  สารนี้มีอัตราความเสียดทานพอๆ กับน้ำแข็ง  ดังนั้นถ้าเอาไปเคลือบพื้นผิวถนน  เราก็จะเดินหรือขับรถไปตามถนนนั้นเกือบไม่ได้ทีเดียว

        สารกันติดหรือสารเคลือบลื่นซึ่งเรียกว่า  พีทีเอฟอีช่วยให้เราทอดไข่หรือทำไข่กวนได้โดยไม่ติดกระทะคุณสมบัติที่ลื่นเช่นนี้ทำให้พีทีเอฟเป็นสารซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับใช้เคลือบพื้นผิว  อย่างเช่น  พ่นผิวของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ต้องหมุนไปโดยเกิดความเสียดทานน้อยที่สุด

ผิวที่พ่นสารเคลือบไว้ ในการทำกระทะกันติด  เขาจะใช้ผงพีทีเอฟผสมกับน้ำฉีดพ่นเพื่อเคลือบผิวภายในของกระทะ ก่อนนำไปอบ

        พีทีเอฟอีเป็นสารน่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น  ความลื่นไม่ใช่คุณสมบัติที่มหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวของพีทีเอฟอี  สารนี้ยังทนอุณหภูมิทั้งสูงและต่ำมากได้ดี  ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า  และเกือบไม่มีสารเคมีใดๆ ทำอันตรายต่อสารนี้ได้

คลิกอ่านต่อค่ะ