การเชื่อมโลหะใต้สมุทร

       การเชื่อม”  นับเป็นวิธีที่รวดเร็วและประหยัดที่สุดในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างใต้น้ำ  ในสมัยก่อนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือท่อที่เสียหายจะต้องนำขึ้นมาซ่อมแซมที่ผิวน้ำ  ปัจจุบันช่างซ่อมสามารถประดาน้ำลงไปเชื่อมโลหะในระดับที่ลึกถึง 300 ทว่าเป็นงานที่ยากและอันตรายทีเดียว

       การเชื่อมต้องใช้ความร้อนที่สูงขนาดหลอมโลหะเข้าด้วยกันได้  การเชื่อมด้วยความร้อนดังกล่าวมีหลายวิธี  แต่งานเชื่อมโลหะใต้ทะเลใช้ได้วิธีเดียวคือเชื่อมด้วยไฟฟ้าชนิดเปลวแลบ (electric are welding)

คลิกอ่านต่อครับ