สนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวนำ

Magnetic Field of a Straight Conductor

สนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวนำ