กระดาษเส้นไหม

ในกระบวนการสาวไหมจะมีเศษไหมเป็นชิ้นเล็ก ๆ จำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเช่น ในต่างประเทศที่นำเศษเส้นไหมไปผลิตผงไหมเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่ก็มีกรรมวิธีในการทำที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง สถาบันวิจัยหม่อนไหมจึงดำเนินการทดลองนำเศษเส้นไหมดังกล่าวมาทำกระดาษเส้นไหมโดยการตัดเส้นไหมให้สั้นแล้วต้มลอกกาวด้วยด่างโซดาคาร์บอเนต แล้วจึงตีกวนเส้นใยผสมกับเยื่อกระดาษ ผลิตเป็นกระดาษจากเศษเส้นไหม เมื่อทำการทดสอบด้านความเหนียวพบว่ามีความเหนียวสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับกระดาษที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน ผิวกระดาษมีลักษณะมันวาวสามารถนำมาทำเป็นการ์ดและสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ เช่น ดอกไม้และกล่องต่าง ๆ