อะไรอยู่ในอะตอม ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1. เตรียมตัวก่อนเรียน   2. บทนำ  
3. 
ควาร์ก

4. เลปตอน  5. แรงและแบบจำลองมาตรฐาน 
6. เครื่องตรวจจับอนุภาค

7. เครื่องเร่งอนุภาค  8. ประลองปัญญา 
9.
แหล่งข้อมูล
10. ทิ้งท้ายก่อนลา

เดโมเครตุส (370-400 ก่อนคริสต์ศักราช)

ลิวซิปปุส (440   ปี   ก่อนคริสต์ศักราช)