Thomas hunt morgan ทอมัส ฮันต์ มอร์แกน

 

ทอมัส ฮันต์ มอร์แกน

Thomas hunt morgan   ค.ศ.  1866-1945

       การค้นพบกฎการสืบทอดทางพันธุกรรมอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1900   หลังจากที่โยฮันน์ เกรเกอร์ เมนเดลเคยสังเกตไว้เป็นครั้งแรก  สร้างความตื่นเต้นให้แก่นักชีววิทยาทั้งหลาย  ผู้เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดพวกเขาจะด้นพบคำอธิบายสำหรับลักษณะเฉพาะ ทางกรรมพันธุ์  และน่าจะเป็นกลไกที่จะค้ำจุนทฤษฎีของดาร์วิน ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล  PDF