Nikola tesla นิโคลา เทสลา

 

นิโคลา เทสลา

Nikola tesla  ค.ศ.  1856-1943

       เป็นคนร่วมสมัยกับ ทอมัส เอดิสัน  มีไม่กี่คนที่กล้าเถียงกับเขาแล้วชนะ  แต่บุรุษหนึ่งอ้างว่าเขาสามารถทำได้   เขาคือนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอเมริกา และเคยทำงานเป็นลูกจ้างของเอดิสันมาก่อน  นิโคลา เทสลา  วิศวกรไฟฟ้าที่มีพฤติกรรมประหลาดๆ ทั้งสองมีบุคลิกภาพตรงข้ามกันและมีความคิดขัดแย้งเกี่ยวกับไฟฟ้า  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF