Jean-Josepn Lenoir ชอง – โจเซฟ เลอนัว

 

ชอง – โจเซฟ เลอนัว

Jean-Josepn Lenoir  ค.ศ.  1822-1900

      แม้ในวัยเด็ก เลอนัวก็หลงใหลในอำนาจของเครื่องมือกล  เมื่อมีอายุเพียง 12  ปี  กล่าวกันว่าเขาได้ประกาศว่า เมื่อฉันโตขึ้น ฉันจะสร้างเครื่องยนต์  เครื่องยนต์แบบใหม่  เครื่องยนต์ทำงานเองได้ทั้งหมดเขาพบว่าพรสวรรค์ของเขาคงไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับเมืองเล็กที่เขาอาศํยอยู่  เลอนัวจึงย้ายไปอยู่ที่กรุงปารีส  เมื่ออายุได้  16  ปี  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล  PDF