Spectrum

  ในห้องทดลองนี้คุณสามารถเปลี่ยนค่าความยาวคลื่นและความถี่  โดยคลิกเมาส์ที่ใดก็ได้บนสเกล  อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนค่าความยาวคลื่น  และความถี่ ได้ด้วยคีย์บอร์ดด้วย   โดยกดปุ่ม  Shift  ค้างไว้  และกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา  

ตอบคำถามต่อไปนี้    กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ