เครื่องคิดเลข

เมื่อคุณกดปุ่มจะมีหน้าต่างของเครื่องคิดเลขปรากฎขึ้นมา:

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ