กระจกพิลคิงตันเอคทีฟ (The Plikington Activglass)

เปรียบเทียบ เมื่อกระจกถูกน้ำ
ด้านซ้าย:กระจกทั่วไป
ด้านขวา:กระจกพิลคิงตัน

นวัตกรรมที่เป็น 1 ใน 4 ผลงานที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลวิศวกรรมแม็คโรเบิร์ต ซึ่งจัดโดยสถาบันวิศวกรรมสำหรับนวตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมแห่งอังกฤษ (the Royal Academy of Engineering for technological and engineering innovation) มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงคือ กระจกพิลคิงตัน แอคทีฟ (The Plikington Activ glass) นวัตกรรมใหม่ที่นักวิจัยสร้างสรรค์ขึ้นมาช่วยลดภาระในการทำความสะอาดกระจก
กระจกพิลคิงตันเอคทีฟ (The Plikington Activglass)เป็นกระจกที่ฉาบด้วยไมโครคริสตัลลีน ไททาเนียม ออกไซด์(microcrystalline titanium dioxide) ซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยาสีฟัน และครีมกันแดด โดยการฉาบเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ หนา 15 นานโนเมตร ลงบนกระจก (ระดับนาโน หรือนาโนสเกลมีค่า 1 ใน 1,000 ล้านเมตร) เพื่อให้มีความใกล้เคียงกลับกระจกทั่วๆ ไป ซึ่งสารชนิดนี้จะมีปฏิกิริยา ต่อแสงอาทิตย์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะไปทำลายความสกปรกที่ติดอยู่บนตัวกระจก โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารทำความสะอาดกระจก เมื่อกระจกโดนน้ำก็จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรฟิลิก (hydrophilic) จึงทำให้ความสกปรกที่ติดอยู่บนกระจกร่วงติดมากับหยดน้ำ
ไททาเนียม ไดออกไซด์ที่ฉาบอยู่บนกระจกนั้นมีคุณสมบัติ 2 ประการที่ ทำให้พิเศษกว่ากระจกอื่นๆ
ประการแรก กระจกพิลคิงตันเอคทีฟนี้สามารถดูดแสงอาทิตย์ และรังสี เหนือม่วง ( ultraviolet) ซึ่งเราเ รียกว่า ปฏิกิริยาโฟโตแคททาลิสท์ (photocatalyst) เป็นการ เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับแสง ด้วยกระบวนการนี้ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับแสงก็จะ ทำให้ผงฝุ่น อินทรีย์ ที่ติดอยู่บนกระถูกทำลาย
ประการที่สอง การฉาบสารนี้จะทำให้พื้นผิวของกระจกเป็นไฮโดรฟิลลิก (hydrophilic) นั่นก็คือ เมื่อน้ำตกกระทบกับพื้นผิวของกระจกที่ฉาบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ แล้วหยดน้ำก็จะรวมตัวกันเป็นแผ่น สารไททาเนียมจะทำลายผงฝุ่นอินทรีย์ตามธรรมชาติ ทำหน้าที่เหมือนกับกาวที่เอามาทาบนพื้นผิว แล้วสิ่งสกปรกก็จะติดอยู่บนผิว ซึ่งจะทำความ สะอาดพื้นผิวกระจกง่ายกว่าหยดน้ำที่แตกกระจายออกเป็นหยดๆที่เกิดจากกระจกธรรมดา

การทำงานของกระจกพิลคิลตัน

ขั้นตอนการทำความสะอาดตัวเองของกระจกพิลคิงตันเอคทีฟ
1.ฝุ่นหรือคราบสกปรกติดบนกระจก อยู่ระหว่างแผ่นฟิล์มบางๆที่ฉาบ ด้วยไมโครคริสตัลลีน ไททาเนียม ไดออกไซด์
2.แสงอาทิตย์ตกกระทบหน้าต่างกระจก เกิดปฏิกิริยากับสารเคมีที่ฉาบมา ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยาโฟโตคาทาลิทย่อยสลายผงฝุ่น
3. เมื่อน้ำกระทบโดนกระจก หยดน้ำก็จะเข้าไปจับที่ฝุ่นผง และหยดน้ำ เหล่านี้ก็จะพาผงไหลร่วงลงไป ไม่เป็นหยดน้ำค้างอยู่เหมือนกระจกทั่วไป จึงถือได้ว่ากระจกรักสิ่งแวดล้อม
สำหรับราคาของกระจกนี้เป็นธรรมดาว่าย่อมแพงกว่ากระจก ธรรมดา ที่ติดกันอยู่ตามหน้าต่างทั่วไป แถมค่าติดตั้งก็สูงกว่ากระจกธรรมดาอีกประมาณ 15-20% ซึ่งตอนนี้ยังมีบริการติดตั้งเฉพาะในประเทศอังกฤษเท่านั้น
การกำเนิดกระจกพิลคิงตันเอคทีฟ ไม่ได้ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่รับจ้างล้าง กระจกต้องตกงาน แต่เป็นการช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้นมากกว่า เพียงแค่ฉีดน้ำ จากที่สูงลงมา โดยไม่ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาด แล้วปล่อยให้แห้งเอง ก็จะทำให้กระจก สะอาดได้แล้ว นับว่าเป็นการย่นระยะเวลาในการทำงานแล้วยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดกระจกอีกด้วย