ภาพวีดีโอการส่งยานสำรวจไปดาวอังคาร

 

ภาพวีดีโอการส่งยานสำรวจไปดาวอังคาร (MOV 5 M)  ดูด้วย 

QuickTime 7. Get a sneak peek.