วงจร R-L

 

           

            ขณะที่สวิทช์ยังเปิดอยู่  ที่เวลา  t =o  กระแสยังไม่มีการไหล   i =o  ให้เลือกค่า  V  ,  L    และ  R   ให้คุณสังเกตว่า เมื่อเพิ่มค่า R   แล้ว  กราฟของ  i  กับ  t  จะโค้งเข้าสู่แนวระดับเร็วขึ้น    ( i  =  V / R )  บริเวณที่เป็นแนวระดับของกราฟเป็นค่าสูงสุดของกราฟด้วย   ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทาน  R   แต่ค่านี้ไม่ขึ้นกับค่า  L   ข้อสงสัยก็เกิดขึ้นมาว่า  ค่าความเหนี่ยวนำหรือ  ค่า L  มีหน้าที่อะไร  กดเพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB  

ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ