การผสมสีแบบกระบวนการเติมสี

 

กดเพื่อดูทฤษฎีก่อน

การทดลองเสมือนจริงกับการผสมสีแบบกระบวนการเติมสีกดที่ปุ่มเพื่อเข้าสู่การทดลอง   ก่อนจะเข้าสู่การทดลองต้อง ดาวโลด Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ขนาด 600 KB  โปรแกรม